GROSS – kuratiert von Stefan Draschan @ SCHAU FENSTER Raum für Kunst

Opening Reception: Friday, February 12 | 7 – 9 pm

Kai Teichert, Manfred Peckl, Alexandra Baumgartner, Lennart Grau, Tim Plamper, Thomas Draschan, Sarah Julia Bernauer, Elena Muti, Aviv Benn, Stefan Draschan, Kirsten Borchert, Rainer Neumeier, Kerstin Cmelka

SCHAU FENSTER Raum für Kunst, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin, U(/M”) Moritzplatz, www.schau-fenster.info

Feb 12 , 7 – 9 pm / 13.2.- 28.2. 2016 /  Sa 3 – 5 pm

Exhibitionview, Schaufenster, Berlin

Opening Reception: Friday, February 12 | 7 – 9 pm

Kai Teichert, Manfred Peckl, Alexandra Baumgartner, Lennart Grau, Tim Plamper, Thomas Draschan, Sarah Julia Bernauer, Elena Muti, Aviv Benn, Stefan Draschan, Kirsten Borchert, Rainer Neumeier, Kerstin Cmelka

SCHAU FENSTER Raum für Kunst, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin, U(/M”) Moritzplatz, www.schau-fenster.info

Feb 12 , 7 – 9 pm / 13.2.- 28.2. 2016 /  Sa 3 – 5 pm

Exhibitionview, Schaufenster, Berlin